Koti Henkilöstö Uutiset Palvelut Yhteystiedot In English

Tarjoamamme asiantuntijapalvelut jakautuvat kahteen tyyppiin:

Tietojärjestelmäasiantuntijapalvelut

   

Asiantuntijapalveluihin voivat kuulua esimerkiksi alla luetellut tehtävät. Tarkemmasta työnkuvasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

 

Asiantuntijapalveluitamme ovat tyypillisesti järjestelmien:

- määrittely

- suunnittelu

- toteutus

- testaus

- dokumentointi

- ylläpito

- jatkokehitys

 

Projektien hallintapalvelut

 

 

Projektien hallintapalveluihin voivat kuulua esimerkiksi alla luetellut tehtävät. Tarkemmasta työnkuvasta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

 

Projektin suunnittelu:

- projektisuunnitelma

- aikataulusuunnittelu asiakkaan käytössä olevalla ohjelmistolla

- työmääräarviointi (htp, fp)

- resurssisuunnittelu

- riskianalyysi

- laadunvarmistuksen suunnittelu

- muutoshallinnan suunnittelu

 

Projektin hallinta ja ohjaus:

- projektin kick-off

- tehtävien vastuunjako

- perehdytys ja tuki

- seuranta, opastus ja valvonta

- projektin tietoturva- ja jatkuvuussuunnittelu

- kustannusten ja työmäärien toteumien seuranta ja raportointi

- etenemisen ja tuloksien raportointi

- ongelmatilanteiden selvitys ja ratkaisuehdotusten laadinta

- tiedottaminen ja yhteydenpito sidosryhmiin

- projektiryhmän ja johtoryhmän seurantakokouksien järjestäminen

- projektiraportin laadinta

- projektin päättäminen

 

Projektipäällikkö toimii myös mm. projektiryhmänsä henkisenä tukena, sielunhoitajana ja neuvonantajana. Projektipäällikkö nostaa tiimin henkeä ja kannustaa tiimin jäseniä heidän suorituksissaan.

 


Copyright © 2007 Avitex Oy 
Muokattu viimeksi: 01. maaliskuuta 2009